Anläggning 23
|
AMA RA MER
BERGBORRNING
Generation 
Anläggning 23

CBFBERGBORRNING

AMA

Losshållet material från borrningen ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • bergarter med uppgift om enaxlig tryckhållfasthet ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Maskinetablering

Arbete ersätts med ett belopp.

Komplettering ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

Till toppen av sidan