Anläggning 23
|
RA
Upprymning av borrhål i berg
Generation 
Anläggning 23

CBF.3Upprymning av borrhål i berg

RA

Avser upprymning av borrhål utfört i tidigare entreprenad.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bergförstärkning:

    stabilisering av bergparti genom till exempel bultning eller betonginbyggnad

  • grundvatten:

    vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

  • kontaktinjektering:

    injektering av kontaktmaterial mellan två ytor, till exempel mellan bergyta och betong (TNC 73)

Till toppen av sidan