Anläggning 23
|
RA
Borrning av tunnel med mikrotunnelteknik
Generation 
Anläggning 23

CBF.12Borrning av tunnel med mikrotunnelteknik

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grundvatten:

    vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • spont:

    i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

Till toppen av sidan