Anläggning 23
|
AMA RA MER
Borrning av tunnel med fullortsborrningsteknik
Generation 
Anläggning 23

CBF.11Borrning av tunnel med fullortsborrningsteknik

AMA

Borrningstoleranser för olika borrningsklasser ska vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för

 1. Förförstärkning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bergrensning:

  lossbrytning och borttagande av löst sittande stenar, block och löst material från bergyta, bergväggar och bergtak, eller borttagande av löst material ovanför viss angiven terrassnivå

 • bergyta:

  både naturlig, av sprängning opåverkad bergyta, och sprängd bergyta

 • förförstärkning:

  bultning utförd innan sprängning utförs för att begränsa sprickbildning och förskjutning av block i släntkrön och kring tunnelöppning (så kallad bakåtbrytning)

 • förinjektering:

  injektering i förväg av bergmassa som omger bergparti som ska sprängas ut

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

 • vinkel:

  se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan