Anläggning 23
|
RA
Borrning av tunnel
Generation 
Anläggning 23

CBF.1Borrning av tunnel

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • tunnelns dimension med ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grundvatten:

    vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan