Anläggning 23
|
AMA RA MER
Muddring av berg
Generation 
Anläggning 23

CBD.2Muddring av berg

MER

Muddring

Arbete mäts i volym.

Komplettering av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • losshållning:

  lossbrytning av berg från ursprungligt fast läge

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

Till toppen av sidan