Anläggning 23
|
RA
Fördjupningsmuddring av jord
Generation 
Anläggning 23

CBD.11Fördjupningsmuddring av jord

RA

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • muddring:

    metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

Till toppen av sidan