Anläggning 23
|
AMA RA MER
Muddring av jord
Generation 
Anläggning 23

CBD.1Muddring av jord

AMA

Sten och block i muddringsslänt ska avlägsnas om det finns ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser muddring av jord och sediment.

Ange

 • till vilka ramfria ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Muddring

Arbete mäts i volym.

Komplettering av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan