Anläggning 23
|
RA MER
Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock
Generation 
Anläggning 23

CBC.75Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock

RA

Ange om schakt ska utföras med sprängning eller med en ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Regeln gäller yt- och jordblock > 5,0 m... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • teoretisk sektion:

    area inom teoretiska begränsningslinjer

Till toppen av sidan