Anläggning 23
|
AMA RA
Bergschakt för grundläggning av fundament på fast berg
Generation 
Anläggning 23

CBC.562Bergschakt för grundläggning av fundament på fast berg

AMA

Bergschakt ska utföras enligt bergschaktningsklass 1 i tabell ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på dokumenterad erfarenhet för den som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bergrensning:

    lossbrytning och borttagande av löst sittande stenar, block och löst material från bergyta, bergväggar och bergtak, eller borttagande av löst material ovanför viss angiven terrassnivå

Till toppen av sidan