Anläggning 23
|
RA MER
Bergschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d
Generation 
Anläggning 23

CBC.5Bergschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • fritt mått, A, mellan ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Komplettering av mätregel enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förförstärkning:

  bultning utförd innan sprängning utförs för att begränsa sprickbildning och förskjutning av block i släntkrön och kring tunnelöppning (så kallad bakåtbrytning)

 • grundkonstruktion:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

 • underborrning:

  borrning för salva djupare än palls botten för att erhålla avsedd sprängbotten

Till toppen av sidan