Anläggning 23
|
RA
Bergschakt för va-ledning o d
Generation 
Anläggning 23

CBC.311Bergschakt för va-ledning o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • ledningsgrav:

  se figur

 • ledningshylla:

  (i ledningsgrav) kvarlämnad hylla av jord eller berg på vilken högre liggande ledning placeras; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan