Anläggning 23
|
AMA
Bergschakt för rörledning
Generation 
Anläggning 23

CBC.31Bergschakt för rörledning

AMA

Schaktbotten för ledning ska ha jämn lutning mellan ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • ledningsgrav:

    se figur

Till toppen av sidan