Anläggning 23
|
AMA RA MER
Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg, detaljschakt
Generation 
Anläggning 23

CBC.222Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg, detaljschakt

AMA

Detaljschakt för gropar och ledningar ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser detaljschaktning för sulor, kantbalkar, hissgropar, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Komplettering av mätregel enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bergrensning:

  lossbrytning och borttagande av löst sittande stenar, block och löst material från bergyta, bergväggar och bergtak, eller borttagande av löst material ovanför viss angiven terrassnivå

 • egenkontroll:

  kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

Till toppen av sidan