Anläggning 23
|
AMA
Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten
Generation 
Anläggning 23

CBC.21Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • sprängbotten:

    sprängd bottenyta med kvarliggande lossgjort sprängstensmaterial

Till toppen av sidan