Anläggning 23
|
AMA RA
Bergschakt för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CBC.12Bergschakt för vegetationsyta

AMA

Schaktbotten ska utföras på ett sådant sätt att vatten inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange hur dränering ska utföras, till exempel genom ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • djupsprängning:

    borrning och sprängning till föreskrivet djup under terrassnivå

  • losshållning:

    lossbrytning av berg från ursprungligt fast läge

Till toppen av sidan