Anläggning 23
|
AMA RA
Bergschakt kategori A för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBC.111Bergschakt kategori A för väg, plan o d

RA

Ange

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • djupsprängning:

  borrning och sprängning till föreskrivet djup under terrassnivå

 • förspräckning:

  sprängning av konturhålsraden före utsprängning av salva för erhållande av sprickanvisning mellan konturhålen och kvarstående bergytor; jämför med slätsprängning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • slätsprängning:

  bergsprängning genom vilken kvarvarande bergytor ska få jämn kontur; jämför med förspräckning, kontursprängning Slätsprängning erhålls genom särskild avvägning mellan hålavstånd, håldiameter, sprängämne och försättning. Slätsprängningsraderna initieras sist i salvan. (TNC 73).

 • teoretisk skadezon:

  beräknad skadezon (teoretiskt sprickdjup) i förhållande till de laddningskoncentrationer som använts

 • terrassnivå:

  angiven nivå från vilken överbyggnad ska byggas

Till toppen av sidan