Anläggning 23
|
AMA RA MER
Förschakt för rivning och demontering
Generation 
Anläggning 23

CBB.84Förschakt för rivning och demontering

AMA

Avser schakt för att kunna utföra demonterings- ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Komplettering av mätregel enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan