Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt i rör, trumma, brunn o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.74Jordschakt i rör, trumma, brunn o d

RA

Avser jordschakt vid till exempel foderrörsborrning och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Volym som mäts är volym enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • teoretisk sektion:

    area inom teoretiska begränsningslinjer

Till toppen av sidan