Anläggning 23
|
RA
Urgrävning för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.721Urgrävning för väg, plan o d

RA

Beakta att om urgrävning ska återfyllas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan