Anläggning 23
|
AMA RA
Avtäckning av bergyta, befintlig sprängbotten
Generation 
Anläggning 23

CBB.712Avtäckning av bergyta, befintlig sprängbotten

Begreppsbestämningar

  • avtäckning:

    avlägsnande av jord på berg efter eventuellt erforderlig jordschaktning

  • befintlig sprängbotten:

    tidigare sprängt berg innan det aktuella projektet påbörjas

  • pallsprängning:

    sprängning av berg i pallar (TNC 73)

Till toppen av sidan