Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för perkolationsmagasin för dagvatten
Generation 
Anläggning 23

CBB.631Jordschakt för perkolationsmagasin för dagvatten

Begreppsbestämningar

  • dagvatten:

    tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

Till toppen av sidan