Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt för magasin, infiltrationsbädd o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.63Jordschakt för magasin, infiltrationsbädd o d

AMA

Om grundvatten påträffas ska beställaren underrättas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grundvatten:

    vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

  • grundvattensänkning:

    sänkning av grundvatten som utförs så att vattenström blir riktad huvudsakligen nedåt och utåt från område som ska avsänkas

Till toppen av sidan