Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt för dike
Generation 
Anläggning 23

CBB.61Jordschakt för dike

AMA

Dikesbotten ska ha sådan jämnhet att vattensamlingar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser friliggande dike som inte ligger i direkt anslutning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Anmärkning

Mätregel för CBB gäller, med undantag för regel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Till toppen av sidan