Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.5Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

AMA

Schaktning ska utföras så att jordens fasthet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MER

Komplettering av mätregel

Komplettering av mätregel enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • schaktbottennivå:

    över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

Till toppen av sidan