Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för järnväg, terrassering
Generation 
Anläggning 23

CBB.41Jordschakt för järnväg, terrassering

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan