Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för värmeledning o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.313Jordschakt för värmeledning o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ledningsbädd:

    fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

  • ledningsgrav:

    se figur

  • mätgräns:

    mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

Till toppen av sidan