Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för järnvägstrumma
Generation 
Anläggning 23

CBB.3122Jordschakt för järnvägstrumma

RA

Ange

  • utformning av jordschakt
  • lägsta lågvattenyta
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan