Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för vägtrumma
Generation 
Anläggning 23

CBB.3121Jordschakt för vägtrumma

Begreppsbestämningar

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

  se figur

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • tjälfarlig jord:

  jord som kan ge tjällyftning och som vid tjällossning blir uppmjukad av frigjort överskottsvatten (TNC 59); se tabell Tjälfarlighetsklasser. Indelning med avseende på tjällyftande egenskaper Tjälfarlighets- klass Beskrivning Exempel på jordarter 1 Icke tjällyftande jordarter Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningsprocessen i regel är obetydlig. Klassen omfattar grovkorniga jordarter samt organiska jordarter med organisk halt > 20 procent Gr, Sa, saGr, grSa, GrTi, SaTi, Pt 2 Något tjällyftande jordarter Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningsprocessen är liten. Klassen omfattar blandkorniga jordarter med finjordshalt ≤ 30 viktprocent siSa, siGr, siSaTi, siGrTi 3 Måttligt tjällyftande jordarter Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningsprocessen är måttlig. Klassen omfattar finkorniga jordarter med lerhalt > 40 viktprocent, blandkorniga jordarter med finjordshalt > 30 viktprocent CI, CITi, siTi 4 Mycket tjällyftande jordarter Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningsprocessen är stor. Klassen omfattar finkorniga jordarter med lerhalt ≤ 40 viktprocent Si, clSi, siCl, siTi

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan