Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för va-ledning
Generation 
Anläggning 23

CBB.3111Jordschakt för va-ledning

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • lera:

    finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan