Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för va-ledning o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.311Jordschakt för va-ledning o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

  se figur

 • ledningshylla:

  (i ledningsgrav) kvarlämnad hylla av jord eller berg på vilken högre liggande ledning placeras; se figur under ledningsgrav

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

Till toppen av sidan