Anläggning 23
|
AMA RA MER
Jordschakt för byggnad
Generation 
Anläggning 23

CBB.2Jordschakt för byggnad

AMA

Yta för grundplatta eller isolerskiva ska göras jämn och vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för antal block ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • löst material:

  (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

 • terrassnivå:

  angiven nivå från vilken överbyggnad ska byggas

Till toppen av sidan