Anläggning 23
|
AMA RA MER
Blockrensning i befintlig mark för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.15Blockrensning i befintlig mark för väg, plan o d

AMA

Block 0,1–2,0 m3 i befintlig mark, i tjälfarlighetsklass ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser blockrensning under låg bank.

Ange under aktuell kod ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Area som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan