Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt för vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CBB.14Jordschakt för vegetationsyta

AMA

Schakt för vegetationsyta ska utföras på ett sådant sätt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vid schaktning i finsilt och i lerig jord krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan