Anläggning 23
|
AMA RA MER
Blockrensning i terrass för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.13Blockrensning i terrass för väg, plan o d

AMA

Block 0,1–2,0 m3 i terrass i tjälfarlighetsklass 2–4 ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser blockrensning i skärning.

Ange under aktuell kod och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Area som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan