Anläggning 23
|
RA
Jordschakt kategori C för utskiftning och utspetsning
Generation 
Anläggning 23

CBB.123Jordschakt kategori C för utskiftning och utspetsning

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan