Anläggning 23
|
AMA
Jordschakt kategori B för utskiftning och utspetsning
Generation 
Anläggning 23

CBB.122Jordschakt kategori B för utskiftning och utspetsning

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • utskiftning:

    utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

Till toppen av sidan