Anläggning 23
|
AMA
Jordschakt kategori A för utskiftning och utspetsning
Generation 
Anläggning 23

CBB.121Jordschakt kategori A för utskiftning och utspetsning

Begreppsbestämningar

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

 • utskiftning:

  utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

Till toppen av sidan