Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt för utskiftning och utspetsning för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

CBB.12Jordschakt för utskiftning och utspetsning för väg, plan o d

AMA

Tabell AMA CBB.12/1. Utspetsningslängd L (m)

...

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

  • utskiftning:

    utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

Till toppen av sidan