Anläggning 23
|
AMA RA
Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta
Generation 
Anläggning 23

CBB.113Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta

AMA

Vid schaktning ska jordarten i undergrunden kontrolleras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om schaktbotten ska packas och krav på utförandet
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan