Anläggning 23
|
RA
Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

CBB.1Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

RA

Ange under aktuell kod och rubrik utskiftningsdjup d ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan