Anläggning 23
|
RA
Markmodell
Generation 
Anläggning 23

BJB.41Markmodell

RA

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • markmodell:

    modell som i tre dimensioner beskriver höjden av den översta ytan av marken och bottenytan i sjöar och vattendrag. Inkluderar även ''berg i dagen''. Modellen ska innehålla hål för byggnadsverk och sjöar/vattendrag om botten inte är inmätt (SIS-TS 21144:2016) Benämns ofta terrängmodell.

Till toppen av sidan