Anläggning 23
|
RA
Utsättning
Generation 
Anläggning 23

BJB.3Utsättning

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • i enskilda fall, om ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan