Anläggning 23
|
AMA RA
Inmätning av bergyta
Generation 
Anläggning 23

BJB.272Inmätning av bergyta

AMA

Inmätning av bergyta som underlag för framställning av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avtäckning:

  avlägsnande av jord på berg efter eventuellt erforderlig jordschaktning

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergmodell:

  modell i tre dimensioner som beskriver den översta ytan av berget såväl ovan som under mark. (SIS-TS 21144:2016)

 • bergyta:

  både naturlig, av sprängning opåverkad bergyta, och sprängd bergyta

 • sprängbotten:

  sprängd bottenyta med kvarliggande lossgjort sprängstensmaterial

Till toppen av sidan