Anläggning 23
|
AMA RA
Inmätning av jordyta
Generation 
Anläggning 23

BJB.271Inmätning av jordyta

AMA

Inmätning av jordyta som underlag för framställning av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • jordytor som ska mätas in
 • särskilda krav på utförandet, ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • jordmån:

  del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

 • markmodell:

  modell som i tre dimensioner beskriver höjden av den översta ytan av marken och bottenytan i sjöar och vattendrag. Inkluderar även ''berg i dagen''. Modellen ska innehålla hål för byggnadsverk och sjöar/vattendrag om botten inte är inmätt (SIS-TS 21144:2016) Benämns ofta terrängmodell.

Till toppen av sidan