Anläggning 23
|
AMA RA
Inmätning av ledning, kabel m m
Generation 
Anläggning 23

BJB.26Inmätning av ledning, kabel m m

AMA

Nybyggnad

Tryckledning med tillhörande anslutningar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Exempel på inmätningspunkter för ledningsdetaljer anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • vattengång:

    inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan