Anläggning 23
|
AMA RA MER
Inmätning av tunnel, bergrum m m
Generation 
Anläggning 23

BJB.25Inmätning av tunnel, bergrum m m

AMA

Kontrollinmätning

Geodetisk konvergensmätning

Vid ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Nybyggnad

Ange inmätning eller skanning av

  • utsprängd och ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Inmätning av tunnel, bergrum m m

Arbete mäts och er... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan