Anläggning 23
|
AMA RA
Inmätning av husunderbyggnad, grundkonstruktion o d
Generation 
Anläggning 23

BJB.21Inmätning av husunderbyggnad, grundkonstruktion o d

AMA

Grundkonstruktion

Grundkonstruktion för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Husunderbyggnad

Ange

  • de husunderbyggnader som ska ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontrollplan:

    dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

  • spont:

    i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

Till toppen av sidan