Anläggning 23
|
AMA RA
Inmätning
Generation 
Anläggning 23

BJB.2Inmätning

AMA

All inmätning ska redovisas i för objektet gällande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om inmätning ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • markmodell:

    modell som i tre dimensioner beskriver höjden av den översta ytan av marken och bottenytan i sjöar och vattendrag. Inkluderar även ''berg i dagen''. Modellen ska innehålla hål för byggnadsverk och sjöar/vattendrag om botten inte är inmätt (SIS-TS 21144:2016) Benämns ofta terrängmodell.

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan