Anläggning 23
|
AMA RA
Stomnät i höjd
Generation 
Anläggning 23

BJB.12Stomnät i höjd

AMA

Stompunkt som är markerad i jord, i markbundna block ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om dokumentation ska delges beställaren för beslut ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan